Sektörün öncülerinden olan TADEM, yaptığı tüm gayrimenkul değerleme çalışmalarında güvenilirlik, kalite ve müşteri memnuniyetine önem vermektedir. 

Gayrimenkul Değerleme, taşınmaz bir varlığın o günkü piyasa şartlarındaki değerinin tespiti için yapılan çalışmadır.

Değer tespiti için yapılan çalışmalarda, değerleme uzmanının söz konusu gayrimenkule özgü olarak seçeceği Pazara dayalı Değerleme Yaklaşımları ’ndan olan Emsal Karşılaştırma, Gelir İndirgeme Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı, bazı özel durumdaki gayrimenkuller için Pazar değeri dışı değerleme esaslarına dayalı Değerleme Yaklaşımı veya Amortismana Tabi Tutulmuş Yerine Koyma Maliyeti uygulanır.