Deneyimli ve konusunda uzman TADEM çalışanları, gayrimenkul dünyasında karşılaştığınız sorunlara ihtiyacınız olan çözüm önerilerini sunmaktadır.

Müşavirlik hizmeti olarak sunduğumuz hizmetler şu şekildedir.

İmar Uygulaması 

İmar uygulaması hatalı yapılmış veya sorunlu yerlerde yasal prosedüre uygun planlama ve tescil uygulamaları için görüş hazırlama ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İmar planları ile ilgili idare mahkemelerinde, dava açma öncesinde veya dava sırasında savunma ve dava stratejisi oluşturmak için araştırma, inceleme vs. çalışmalar yapılmaktadır. Hukuk bürolarına destek verilmektedir.

İnşaat Yapım Sözleşmeleri 

Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı esaslı inşaat işlerinde önerilen sözleşme şartlarının verimliliği, oranların doğruluğu, projelerin verimliliği hakkında, taraflar arası görüşmelere danışmanlık hizmeti verilmektedir. İnşaatların devamı sürecinde situasyon (bitmişlik) durumlarını tesbit etmek, projeye uyumu konusunda kontrol yapmak.

Kamulaştırma

Kamulaştırma işlemlerinde uzlaşma aşamasında, davalarında, el koyma veya dava tariihine göre fiili ve ukuki olarak emsal taşınmazlar ve değerlerinin tesbiti hizmeti verilmektedir.

Kamulaştırma davalarında, dava açma öncesinde veya dava sırasında savunma ve dava stratejisi oluşturmak için araştırma, inceleme ve benzeri çalışmalar yapılmaktadır.

Miras Paylaşımı

Miras kalan taşınmazların bölüşümünde eşitlik olması için hukuki ve fiili durumların tesbiti, verimlilik, işletme bütünlüğünün sağlanması ve değerleme raporu desteğinde alternatifli paylaşım önerileri hazırlanmaktadır.

Tapu Sorunları 

Kat irtifakı, kat mülkiyeti tesisinde veya tescil edilmiş işlemlerde yönetim planı, arsa payı, bağımsız bölüm yanlışlıklarında ve benzeri sorunlarda çözüm önerileri sunulmaktadır.