Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu´nun (BDDK) getirdiği ve Değerleme Uzmanları Birliği’nin getireceği standartlara paralel olarak TADEM, Ulusalarası Değerleme Standartları amaç ve kapsamları ışığında belirlediği Etik Değerler ile bağımsız, tarafsız ve önyargısız olarak çalışmaktadır.

Etik olmayan gayrimenkul değerleme ve danışmanlık uygulamaları ve gayrimenkul sektöründeki eksikliklerden kaynaklanan nedenlerle birçok ülke gayrimenkul fiyatlarında reel olmayan artışlar yaşamaktadır. Gayrimenkul sektörünün birden çok belirsizliğe ve spekulasyona konu olması nedeniyle, gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmetlerinin sorumluluğu ve geçmişi olan bir şirket tarafından yapılması gayrimenkul işlemleri sırasında ortaya çıkacak riskleri azaltacaktır. Sorumlu ve deneyimli şirketlerin eksikliği halinde ise yatırımcılar ve gayrimenkul sektöründeki diğer kurum veya şahıslar beklenmedik sonuçlarla karşılaşacaklardır.

2001 yılında Türkiye’de yaşanan finansal krizin ardından enflasyonun belirli bir oranda artması ve faiz oranlarındaki düşüş ile 2003 yılında gayrimenkul sektörünün içinde direkt ve endirekt olarak bulunan kurumların kendini toparlamaya başlamasıyla gayrimenkul sektöründe değerleme ve danışmanlık standartlarında ciddi iyileştirilmelere ihtiyaç duyuldu. Bu iyileştirmelerin yapılması da ancak uluslarası ve ulusal değerleme standartları, sektör çalışanlarının belirli alanlarda eğitim görmüş olma zorunluluğu ve etik kurallar çerçevesinde hizmet verilmesi ile uygundu.

Bu gelişmeleri dikkate alarak SPK ve BDDK ´nın getirdiği ve Değerleme Uzmanları Birliği’nin getireceği standartlara paralel olarak TADEM A.Ş Ulusalarası Değerleme Standartları amaç ve kapsamları ışığında belirlediği Etik Değerler ile bağımsız ve tarafsız olarak çalışmaktadır.

Rekabet anlayışımız, bilgi ve becerilerin ortaya konarak yapıldığı bir yarış olarak kabul ediyoruz. Sektör içerisinde kendimize ait bir kimlik ve duruş sergilemeye önem veriyoruz.